Story

Příběh

Příběh naší společnosti začíná Edmondem Albiusem. Ten se v roce 1829 narodil  do otroctví a od narození byl sirotkem, jelikož ztratil matku a nikdy nepoznal  svého otce. Jako mladý teenager v sobě objevil mimořádné nadání a zvědavost  pro botaniku.

Příběh naší společnosti začíná Edmondem Albiusem. Ten se v roce 1829 narodil  do otroctví a od narození byl sirotkem, jelikož ztratil matku a nikdy nepoznal  svého otce. Jako mladý teenager v sobě objevil mimořádné nadání a zvědavost  pro botaniku.  

V pouhých 12 letech dokázal Edmond využít svých znalostí k zásadnímu  průlomu v pěstování vanilky. Vzhledem ke skutečnosti, že vanilka byla většinou  sterilní, a to kvůli nedostatku přirozeného opylení, velkovýroba byla nemožná.

Edmond vyvinul techniku ručního opylování vanilkových orchidejí, což umožnilo  farmářům produkovat mnohem více vanilkových lusků a následně zvýšilo  dosažitelnost a cenovou dostupnost tohoto vzácného koření. Jeho technika byla  široce přijata pěstiteli vanilky po celém světě a používá se dodnes. Touto  technikou způsobil revoluci v odvětví a přeměnil jej z drobné činnosti na  komerčně životaschopný průmysl. 

Story

Bohužel se Edmond Albius za svůj vynález nikdy nedočkal plného uznání. Místo  toho byl často diskreditován, zatímco ostatní falešně tvrdili, že jsou skutečnými  vynálezci jeho techniky. Zemřel jako chudý muž ve věku 51 let. Mnoho let po jeho  smrti historici připsali Edmondovi zásluhy za jeho vynález.

Story

Společnost 1829 Vanilla byla pojmenována na jeho počest, kdy oslavuje jeho  odkaz  zpřístupnění tohoto úžasného a jedinečného koření nám všem.